Food for Health

Food for Health

Food for Health is er op gericht om het individu in zijn eigen leefomgeving – zijn eigen wijk – integraal te faciliteren op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’ (WRR-rapport nr.97  ‘Weten is nog geen doen’). Met extra aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals de medemens met een lage sociaaleconomische status (SES), een chronische ziekte en/of, de generatie van de toekomst, jongeren. Als Yes We Do! zijn wij er trots op dat wij dit intrinsiek duurzame gezondheidsproject van Stichting Active Health Foundation mogen uitvoeren

Gezondheidshub in de wijk

De hierboven beschreven beweging wordt gecreëerd door het individu vanuit een aantrekkelijke plek in zijn nabije publieke leefomgeving via fysieke ingrepen (materiële omgeving) en/of sociaal-culturele ingrepen (events), te nudgen op gezonder gedrag zonder de ongezonde keuze te verbieden.

De praktische vertaling hiervan in de openbare ruimte van de eigen wijk is:

  • Via een fysieke ingreep – plaatsing van een ‘gezond gebouwde’ paviljoen/kiosk – een aantrekkelijke gezondheidshub creëren waar het individu laagdrempelig de keuze kan maken voor gezonde biologische voeding tegen democratische prijzen en informatie krijgt aangereikt over hoe je op alle facetten van leven gezond kunt leven.
  • Via sociaal culturele ingrepen – (bestaande) events zoals een gezondheidsmarkt, schooldag van de duurzaamheid, een gezonde buurtlunch, een veiling van gezonde diensten et cetera – rond de gezondheidshub een levendige beweging aanjagen die het individu nudged op bewustzijn van de waarde van gezondheid voor zichzelf, zijn omgeving, de samenleving en/of de wereld. Laat u inspireren door enkele voorbeelden.
  • Participatie door betrokken burgers in de rol van vrijwilliger en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Doorontwikkeling van de Gezonde Wijk naar een Integraal Gezonde Wijk én een impuls geven aan de beweging van nazorg naar voorzorg (preventie) via een zogenaamde ‘verbindingsmanager’. Een verbindend persoon die de samenwerking op zoekt met publieke instanties (huisartsenpost, steunpunt schuldhulpverlening, scholen, culturele instellingen etc) ondernemers en actieve burgers in de wijk die zich hard (willen) maken voor een gezonde en groene wijk.

Food for Health: een integrale en duurzame gezondheidshub in de wijk!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 095 of vul het contactformulier in.