Over Yes We Do!

Over Yes We Do!

Integrale gezondheid realiseren door duurzaam en innovatief doen – Yes We Do!

Intrinsiek duurzame en innovatieve gezondheid concepten ontwikkelen, financieren en operationaliseren. Daar staat Yes We Do! (YWD) voor. Wij gaan voorbij ‘Ja, maar’, ‘te duur’, ‘te lastig’ of ‘geen tijd voor’ en sturen op ondernemende wijze op daadwerkelijke impact realisatie.

Vanuit ons geloof in “B the change” zijn wij B Corporation gecertificeerd en lid van Social Enterpise NL. Samen met Stichting Active Health Foundation en andere partijen vinden we oplossingsrichtingen voor de universele vraagstukken die voor ons liggen. Dit doen wij met een gezonde mix aan idealisme, inventiviteit en zakelijkheid. Yes We Do!

Duurzame gezondheid integraal doen!

Wij ondersteunen concepten die passen in deze context:

  • Op een praktische manier direct een positief effect hebben op de gezondheid van mensen
  • Bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Een wereld waar iedereen, ongeacht leeftijd, gender, afkomst of handicap meedoet
  • Bijdragen aan de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) 2015 – 2030 van de Verenigde Naties, zodat onze leefwereld voor iedereen beter en mooier wordt

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of heeft u een gezondheidsbevorderend idee dat past bij het YWD gedachtengoed? Bel ons op 088 – 28 66 095  of vul het contactformulier in.