GEZONDHEID REALISEREN DOOR INNOVATIEF

EN DUURZAAM DOEN – YES WE DO!

Intrinsiek duurzame en innovatieve gezondheidsconcepten in de korte keten ontwikkelen, financieren en operationaliseren. Daar staat Yes We Do! (YWD) voor. Wij gaan voorbij ‘Ja, maar’, ‘te duur’, ‘te lastig’ of ‘geen tijd voor’ en sturen op ondernemende wijze op daadwerkelijke impact realisatie in het hier en nu, met oog voor daar en later.

De korte keten: lokaal kiezen voor gezondheid met mondiale impact

Door in onze nabije omgeving andere keuzes te maken, kunnen wij als mens het meest direct het gezonde verschil maken. Deze keuzes kunnen meer gericht zijn op ons eigen welzijn of meer altruïstisch ingegeven zijn door een bewustzijn dat onze (structuur)keuzes in het hier en nu effect hebben op de gezondheid van andere mensen en de leefomgeving elders en in de toekomst.

Met onze lokale, sociale en groene korte keten activiteiten faciliteren wij gezondheid van mens en leefomgeving. Daarmee dragen wij tegelijkertijd ons steentje bij aan het integraal realiseren van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen, SDG) 2015 – 2030 van de Verenigde Naties. Dit doen wij onder meer via Placemaking for Health en enkele andere projecten.

Vrijblijvend advies

Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via 088-2866095 of via het contactformulier.

Contactformulier