Gezondheid realiseren door innovatief en duurzaam doen

Intrinsiek duurzame en innovatieve gezondheid concepten in de korte keten ontwikkelen, financieren en operationaliseren. Daar staat Yes We Do! (YWD) voor. Wij gaan voorbij ‘Ja, maar’, ‘te duur’, ‘te lastig’ of ‘geen tijd voor’ en sturen op ondernemende wijze op daadwerkelijke impact realisatie in het hier en nu, met oog voor daar en later.

De korte keten: lokaal kiezen voor gezondheid met mondiale impact

Door in onze nabije omgeving andere keuzes te maken, kunnen wij als mens het meest direct het gezonde verschil maken. Deze keuzes kunnen meer gericht zijn op ons eigen welzijn; ego-gezondheid. Of ze meer altruïstisch zijn vanuit een bewustzijn dat onze keuzes in het hier en nu effect hebben op de gezondheid van andere mensen en de leefomgeving elders en in de toekomst, eco-gezondheid.

Met onze lokale, sociale en groene korte keten activiteiten faciliteren wij zowel ego- als eco-gezondheid. Daarmee dragen wij tegelijkertijd ons steentje bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen, SDG) 2015 – 2030 van de Verenigde Naties. Dit doen wij onder meer via Food for Health .

Contact

Hebt u een vraag of ziet u waardevolle verbindingen met uw activiteiten? Bel ons op 088 – 28 66 095 of vul het contactformulier in.