Food for Health

Food for Health

Food for Health is er op gericht om het individu in zijn eigen leefomgeving – zijn eigen wijk – integraal te faciliteren op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’ (WRR-rapport nr.97 ‘Weten is nog geen doen’). Met extra aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals de medemens met een lage sociaaleconomische status (SES), een chronische ziekte en/of, de generatie van de toekomst, jongeren. Als Yes We Do! zijn wij er trots op dat wij dit intrinsiek duurzame gezondheidsproject van Stichting Active Health Foundation en whealthfund te mogen uitvoeren.

Gezondheidshub in de wijk

De hierboven beschreven beweging wordt gecreëerd door het individu vanuit een aantrekkelijke plek in zijn nabije publieke leefomgeving via fysieke ingrepen (materiële omgeving) en/of sociaal-culturele ingrepen (events), te nudgen op gezonder gedrag zonder de ongezonde keuze te verbieden.

De praktische vertaling hiervan in de openbare ruimte van de eigen wijk is:

  • Gezond voedselaanbod: de locatie die tijdens eetmomenten fungeert als laagdrempelige eetgelegenheid met gezonde, biologische, streekproducten waar het individu genudged wordt met informatie over hoe je op alle facetten van je leven gezond kunt leven. Voorbeelden van locaties kunnen zijn een paviljoen/kiosk; een kantine van een bedrijf, sportlocatie of school; een buurtkiosk of een plukboerderij.
  • Gezondheidsbewustzijn activatie: buiten de eetmomenten biedt de locatie onderdak aan gezondheidsbevorderende sociaal-culturele activiteiten en initiatieven.
  • Glokale social refunding: financieel positief resultaat wordt geherinvesteerd in een glokaal fonds ten gunste van continuïteit van het initiatief en andere glokale initiatieven die gezamenlijk bijdragen aan de beweging van nazorg naar voorzorg naar gezondheidsdenken en aan een integraal gezonde wijk.
  • Participatie: deelname door betrokken burgers in de rol van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Food for Health: een integrale en duurzame gezondheidshub in de wijk!

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 095  of vul het contactformulier in.